Örebro bröt mot vattendomar för att säkra dricksvattnet – Mark- och miljödomstolen ger ok

dricksvatten-karta

Mark- och miljödomstolen godkänner att Örebro kommun bröt mot vattendomen i vintras. En ovanligt varm och torr sommar förra året gjorde att vattennivåerna i sjöarna örebroarna får sitt dricksvatten ifrån var väldigt låga. Örebro kommun beslutade därför i december att begränsa utflödet från sjön Toften till Svartån för att säkra dricksvattenförsörjningen.

”Kommunen har inte någon reservvattentäkt och att nödvattenförsörja en stad av Örebros storlek med uppställda bevakade tankar är inte rimligt. Det är givetvis mycket angeläget att kommunen kan försörja sina invånare med dricksvatten. För att kommunen ska kunna säkerställa dricksvatten till invånarna har kommunen därför, som en inledande åtgärd, funnit nödvändigt att minska vattenflödet i Svartån”

Källa: Örebro kommun

,