Vårbudgeten: 30 miljoner extra till förlossningsvården

karin-sundin

På onsdagen röstade Sveriges riksdag ja till regeringens vårbudget som har tagits fram i samarbete med Vänsterpartiet. Det innebär att förlossningsvården i Region Örebro län nu får ytterligare 30 miljoner kronor, pengar som regionledningen i dialog med verksamheten vill satsa på bland annat bättre introduktion.

–  Att riksdagen nu har sagt ja till regeringens vårbudget innebär att vi i Region Örebro län kan satsa mer på att öka kvaliteten i förlossningsvården. Med de här pengarna kan vi, i dialog med verksamheterna, göra fler insatser som stärker förlossningsvården i länet. Nu kan vi börja planera för att anställa fler, för nya utbildningsinsatser och utökad introduktion och mentorskap för nya barnmorskor, säger Karin Sundin, regionråd (S) med ansvar för hälso- och sjukvården.

Regeringen hade redan aviserat ett extra statsbidrag på omkring en halv miljard till förlossningsvården i Sverige och i vårbudgeten 2017 dubblades det. För Region Örebro län innebär det cirka 30 miljoner kronor totalt extra till förlossningsvård och satsningar på kvinnors hälsa.

–  Vi har redan fattat beslut om att fortsätta satsa på att sjuksköterskor anställda i regionen kan utbilda sig till barnmorskor och om att anställda fler undersköterskor för att öka personaltätheten. I och med de nya pengarna kan vi även öka stödet till de nyblivna mammorna när det gäller amning och stärka eftervården. Vi har arbetat och kommer att fortsätta att arbeta i dialog med verksamheten när vi beslutar om hur vi ska använda de här medlen, säger Catrin Steen, regionråd (MP).

– Regeringen och Vänsterpartiet satsar på välfärden och tack vare vårbudgeten kan vi nu göra stora satsningar som kommer att märkas i förlossningsvården i hela vårt län – både på Universitetssjukhuset i Örebro och på Karlskoga lasarett. Det är väldigt bra, säger Jihad Menhem, regionråd (V).

foto: Socialdemokraterna i Örebro län

,