Örebro kammarkör inbjuden till European Choir Games – framför nyskriven musik av Örebrokompositör

kammarkoren-anton

Örebro kommer ta rejält med plats när Europas största körtävling, European Choir Games, arrangeras i Riga 16–23 juli. Örebro kammarkör har fått en inbjudan om att ge en konsert under tävlingen – och två av de nyskrivna verk som kammarkören ska sjunga, är skrivna av örebroaren Anton Leanderson-Andréas.

– Det är en väldigt hedrande inbjudan, säger dirigent Fred Sjöberg. Örebro kammarkör bjöds in att vara konserterande kör förra gången som European Choir Games arrangerades, i Magdeburg i Tyskland för två år sedan. Kören fick väldigt fina lovord och har alltså blivit inbjuden ännu en gång.

European Choir Games är en körfestival och körtävling som arrangeras vartannat år och samlar cirka 5 000 deltagare från hela världen. Örebro kammarkör kommer medverka i en konsert som heter Northern Lights tisdagen den 18 juli klockan 22, tillsammans med körer från Norge och Lettland. Konserten hålls i den nyrenoverade domkyrkan som tar in 1000 personer.

Örebro kammarkör framträder med fyra verk av svenska kompositörer, varav tre är nyskrivna. Två av dem står Örebrokompositören Anton Leanderson-Andréas bakom – Arise, my darling och Love is as strong as death. Båda två ingår i en svit om fyra à cappellastycken som går under namnet Song of Songs. Musiken skrevs under våren 2017 och har endast framförts vid ett par tillfällen tidigare.

– Det gör mig både glad och stolt att Örebro kammarkör tar med sig två av mina stycken, säger Anton Leanderson-Andréas. Båda två är tonsättningar av texter ur Höga Visan som uttrycker en stark och innerlig kärlek full av energi, något som jag tycker att Fred och kören återger helt fantastiskt.

Utöver Anton Leanderson-Andréas två stycken, kommer Örebro kammarkör att sjunga Night Comes av Johan-Magnus Sjöberg, som uruppfördes i samband med Föreningen Sveriges Körledares konvent i Malmö förra året, och Karin Rehnqvists I himmelen där fyra sångare ur kören även kommer att kula i domkyrkan.

– Vi är väldigt glada att Örebro kammarkör kan komma till Riga och dela med sig av nordisk musik, säger festivalgeneralen Romāns Vanags. Vi har kallat konserten Northern Lights för att den ska spegla det körmusikaliska norrsken som finns i exempelvis Lettland och Sverige och våra grannländer – ett norrsken som många av de deltagande körerna kanske inte känner till eller har hört.

Nästa gång som European Choir Games arrangeras blir i Göteborg i augusti 2019, med Fred Sjöberg som artistisk ledare och festivalgeneral.

foto: Joakim Kvist