Ny bok: Så får du ditt barn att somna och sova gott

Barn behöver mycket sömn när de växer och utvecklas. Utan sömn blir de lättirriterade, får sämre minne och svårare att lära sig nya saker. Forskning visar också att en bra sömn även minskar risken för övervikt. Nu finns ”Lilla sömnboken – när jag ska sova”.

I boken kan barnen själva, eller tillsammans med en vuxen, läsa om varför det är viktigt att sova. Den innehåller också tips om vad man kan göra för att somna lättare, och vart man kan vända sig om man behöver hjälp och stöd vid sömnproblem. Boken är framtagen av Nätverket för barnombud inom Habilitering och hjälpmedel.

–”Lilla sömnboken – när jag ska sova” är framförallt riktad till yngre barn att läsa tillsammans med någon vuxen, men den går lika bra att använda för alla som behöver en lättläst bok om sömn. Boken är skriven på lättläst, har bildstöd och den finns också i en version med punktskrift, säger Jane Viding, ordförande för Nätverket för barnombud inom Habilitering och hjälpmedel.

Anledningen till att boken togs fram var rapporten “Den psykiska hälsans skyddsfaktorer bland ungdomar med och utan funktionsnedsättning” som har utförts av Liv & Hälsa ung. Rapporten visar att barn och ungdomars risk för psykisk ohälsa är stor i samhället och att barn och ungdomar med funktionsnedsättning är speciellt drabbade.

–De skyddsfaktorer som gynnar psykisk hälsa hos barn och ungdomar och som lyfts fram i studien är trivsel, vänner, trygghet, fysisk aktivitet och matvanor, men den absolut starkaste skyddsfaktorn är sömn. Ingen liknande skrift riktad till barn finns sedan tidigare, så ”Lilla sömnboken – när jag ska sova” fyller ett vakuum, säger Jane Viding.

För att få fram en bok som verkligen fungerar för målgruppen så har Barn- och ungdomsrådet vid Barn- och ungdomshabiliteringen varit med i framtagandet av både bokens innehåll och utseende.