Sarah Ljungdahl från Glanshammar fick hantverkarstipendium – 70 unga hantverkare delar på 1,6 miljoner

sarah-ljungdahl

Vid årets stipendieutdelning från Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse får 70 unga hantverkare dela på över 1,6 miljoner kronor för att förkovra sig i sina yrken. Av stipendiaterna är drygt 76 procent elever vid Konstfack, HDK Göteborg/Steneby eller Carl Malmsten vid Linköpings Universitet. 90 procent av stipendiaterna är kvinnor. Sarah Ljungdahl från Glanshammar är en av stipendiaterna. Hon är verksam inom mode. Sarah bor numera i Borås.

– Det känns jättekul och också skönt. Att få kunna tänkte lite mindre på den ekonomiska biten är väldigt lugnade. Man vet aldrig vart ett projekt kan ta en och att ekonomin ska vara ett hinder är aldrig något en vill ska vare det som stoppar upp processen och arbetet, säger Sarah.

Stiftelsens styrelse har beslutat att stipendiesumman i år är 2 500 kronor per månad för de som studerar eller praktiserar inom Sverige.

Tack vare en framsynt donation 1939 av f.d. målarmästaren J.L. Eklund finns denna unika stipendiemöjlighet för unga hantverkare att fortbilda sig i sina yrken och utveckla sin hantverksskicklighet. Stiftelsen har efter årets stipendieutdelning totalt delat ut drygt 44,5 miljoner kronor varav över 28 miljoner sedan år 2000.

– Vi är stolta över att kunna hjälpa dessa lovande hantverkare i deras vidare förkovran, kommenterar stiftelsens ordförande Jan Pettersson.

,