Hemvården i kommunen ska utredas – valfrihetssystemet ses över

Idag presenterade kommunledningen i Örebro kommun det samlade läget för hemvården. Sedan den kommunala organisationens underskott var som störst har en stor förflyttning gjorts och under 2016 förbättrades resultatet med 32 miljoner. Flera viktiga beslut är fattade för att förbättra förutsättningarna, och nu tillsätts en utredning för att se över hur valfrihetssystemet kan förändras för att klara framtidens krav.

– Det är viktigt att uppmärksamma det enorma arbete som har gjorts i hela organisationen för den kommunala hemvården. Vi ser att många människor varje dag gör ett viktigt jobb för att varje dag ge människor i behov av stöd den hjälp de behöver. Vi ser att trots det stora arbete som gjorts och trots att vi tillsatt en utredning för att få förslag på ytterligare åtgärder så behöver vi göra mer för att nå en ekonomi i balans. Därför ser vi nu över de långsiktiga förutsättningarna, säger Kenneth Nilsson (S) kommunstyrelsens ordförande

– När Örebro kommun växer så som vi gör blir det viktigt att vi använder varje skattekrona så ansvarsfullt som möjligt. Då behöver vi säkra att vi har rätt organisation, att vi använder välfärdsteknik på ett bra sätt, och att vi har hög kvalitet i våra verksamheter. Kommunen får både fler unga och fler äldre, och vi behöver säkerställa att vi klarar av att hantera detta även i framtiden, säger Lennart Bondeson (KD) kommunalråd.

Ett stort arbete har gjorts under flera år för att komma tillrätta med de underskott som finns i hemvården. Den prognostiserade ekonomiska förflyttningen för 2016 och 2017 är ca 50 miljoner. Bland besluten som fattats och kommer att fattas under året kan nämnas att en ny organisation för den kommunala hemvården infördes i januari 2017. Dessutom är beslut fattade om ytterligare digitaliseringsarbete och nya riktlinjer för biståndsbedömning. Ett förändringsteam tillsätts för att stötta organisationen i förändringsarbetet

– Därför tillsätter vi nu en utredning för att se hur valfrihetssystemet inom hemvården skulle kunna förändras, med hänsyn taget till bland annat god kvalitet, valfrihet för individen och en fungerande utvärdering och uppföljning. Vi behöver ta ytterligare steg mot ett rehabiliterande arbetssätt, och då behöver vi titta på om vi har en optimal organisation för detta, säger Per-Åke Sörman (C) Kommunalråd och ordförande för programnämnd Social Välfärd.

,