Landshövdingen kraftsamlar för att locka till teknik- och industrijobb

maria-larsson

Länets teknik- och industriföretag skriker efter fler kvalificerade medarbetare. Därför samlar landshövding Maria Larsson i dag berörda aktörer kring kompetensförsörjning till så kallat strategiskt samtal på Örebro slott.

Medarrangörer är Region Örebro län och Örebro läns teknikcollage, som är ett samarbete för just teknikkompetensförsörjning där alla länets kommuner är med.

–  Industrin är viktig för vårt län. Vi får inte missa möjligheten att skapa vinna-vinna-lösningar så att vi kan få fler som söker sig till teknikutbildningar och samtidigt minska arbetslösheten och integrera nyanlända på arbetsmarknaden, säger Maria Larsson.

Onsdagens samling innehåller presentation av två konkreta verktyg som skulle kunna börja tillämpas i länet för att få fler som söker sig till tekniksektorn:

§  Industriteknik Bas som är Sveriges första nationella valideringsverktyg för industrin. Ingegerd Green, VD Skärteknikcentrum, kommer att berätta hur det kan användas för att validera exempelvis nyanländas tidiga

§  TE4, gymnasieingenjörsutbildning: Gunilla Rooke, undervisningsråd Skolverket, berättar mer om hur ett fjärde gymnasieår för teknikprogram  kan förse teknik- och industriföretag med mer välutbildad teknisk kompetens.re kunskaper.