Maria Haglund (M): Skolresultaten får underkänt

“Skolresultaten i Örebro är fortsatt otillfredsställande. En av fem elever är idag inte behörig att studera vidare på gymnasienivå, och en av fyra elever har inte godkänt i alla ämnen. Det är ett underbetyg för Socialdemokraternas skolpolitik i Örebro. Det går inte att ens med bästa vilja sälja in detta som en framgång”, säger Maria Haglund, oppositionsråd med ansvar för skolfrågor för Moderaterna i Örebro kommun.

– Färre elever är behöriga i år än förra året, förklarar Maria Haglund. Det går i fel riktning, och istället för att agera och investera pengar i skolan fortsätter Socialdemokraterna att prata om att bli tjugofemte bästa skolkommun om sju år. Men problemen finns idag och behöver lösas idag. Örebros skolor behöver resurser för att anställa fler lärare, minska klasstorlekarna, öka undervisningstiden.