80 nya företag med “snabbspår” för nyanlända – Örebroprojekt får pengar från Tillväxtverket

En matbutik, innovationer inom IT och exportföretag. Det är exempel på verksamheter som startats i Tillväxtverkets första insats för att snabbare ta vara på nyanländas erfarenhet av företagande. På kort tid etablerades cirka 80 nya företag.

Utöver de nya företagen ledde insatsen till att ett 20-tal personer fick anställning eller praktik. Det var framgångsrikt att använda sig av befintliga metoder och arbetssätt, visar en studie som följde de första snabbspårsprojekten. Deltagarna fick också bättre tillgång till nätverk, nya kontakter med etablerade företagare och förbättrade språkkunskaper.

Projekten som finansierades av Tillväxtverket hade som mål att under en sexmånadersperiod utveckla metoder och modeller för att fånga upp nyanlända som har erfarenhet och intresse av företagande.

Studien visar att en tidig kartläggning av asylsökandens företagarbakgrund gör skillnad. Som en följd av det utvecklar nu Tillväxtverket tillsammans med Arbetsförmedlingen ett nytt digitalt verktyg; jobbskills, där nyanlända själva kan fylla i sina yrkeserfarenheter och erfarenheter av företagande.

För att underlätta nyanländas företagande behövs även förändringar som ger lika villkor för företagande och anställningar och fler alternativ till finansiering, visar Tillväxtverkets erfarenheter av snabbspåren. Reglerna för bankkonton behöver också förenklas.

-Vi har fått ny kunskap och hittat framgångsrika modeller i de första snabbspåren som gör att fler nyanlända kan etablera sig som företagare i Sverige. Vi har också utvecklat ett gott samarbete med Arbetsförmedlingen som vi nu tar vidare i nästa steg, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Nu får åtta projekt en fortsatt finansiering för att främja företagande bland nyanlända i 17 län och regioner. Projekten kommer att inriktas på företagsfrämjande insatser.

Här är ett av projekten som får finansiering:

SweCom- Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum. Lanserar SweCom-plattformen The Swedish Compass for New Companies, en portal som underlättar för nyanlända som vill starta företag. Projektet drivs i Dalarna, Gävleborg, Halland, Stockholm, Södermanland, Värmland, Västra Götaland och Örebro.

,