HSB köper mark i Örnsro – ska bygga 375 lägenheter

Utskrift

HSB Projektpartner AB och HSB Mälardalen förvärvar fastigheten Målaren 17 i Örebro av Kungsleden. Avsikten är att bygga cirka 375 bostadsrätter i flera etapper. På marken ligger idag Nerikes Allehandas före detta tryckeri.

– Det här förvärvet ligger helt i linje med vår strategi att utveckla attraktiva bostadsprojekt i Örebro och Mälardalen säger, Magnus Ekström, t.f. vd HSB Projektpartner. 

– Med det här förvärvet säkerställer vi byggrätter i Örebro för flera år framåt, säger Peter Sjerling, vd HSB Mälardalen. 

Fastigheten är belägen i stadsdelen Örnsro sydväst om centrala Örebro. Området är ett av de utvecklingsområden som prioriteras av Örebro kommun och flera detaljplaner tas fram i området för att möjliggöra byggande av bostäder. Kungsleden har fått planbesked för att arbeta fram ett förslag för att utveckla fastigheten till ett attraktivt bostadsområde med ca 30 000 kvm BTA bostäder och 2 700 kvm BTA för lokaler.

,