Universitetet sätter höga mål – fokus på medicin, vård och gastronomi

Professor Johan Schnürer, rektor för Örebro universitet.

Medicin, vård och gastronomi. Med den unika kombinationen siktar Örebro universitet på att samla forskning och utbildning kring det som står oss riktigt nära – mat och hälsa – och se till att det kommer samhället till nytta. I Almedalen kommer universitetet hålla i ett seminarium kring detta och ett om framtidens lärarutbildning.

Mat och hälsa är ett av tre fokusområden som Örebro universitets rektor Johan Schnürer har valt att satsa extra på. Samverkan präglar alla tre.

– Vi har satt höga mål, men inte omöjliga. De går att nå. Inom mat och hälsa måste vi arbeta över ämnesgränser för att hitta nya lösningar. Forskare inom medicin vet hur mikroorganismer i våra tarmar påverkar hälsan och Restaurang- och hotellhögskolan kan sensorik, hur vi upplever mat och doft, säger Johan Schnürer.

– Tillsammans kan de till exempel hjälpa äldre att få matlusten tillbaka och bidra till att de får i sig den näring de behöver för att må bra.

Forskningen kan berika livsmedelsindustri och restaurangnäring men den kan också utveckla maten i skolan eller äldrevården. När satsningen startade samlades 80 forskare från så vitt skilda ämnen som medie- och kommunikationsvetenskap, psykologi, idrottsvetenskap, sociologi, datateknik och medicin för att besvara en fråga: Hur kan Örebro universitet bidra till en god samhällsutveckling inom området mat och hälsa?

Och universitetet skjuter till resurser. Johan Schnürer satsar 125 miljoner kronor på mat och hälsa. Dessutom satsar han 100 miljoner kronor på det andra fokusområdet: lärarutbildningen. I nära samarbete med regionen har arbetet med att bygga en riktigt bra lärarutbildning, baserad på vetenskap och beprövad skolerfarenhet, påbörjats.

– Ett kunskapssamhälle förutsätter en fungerande skola med välutbildade lärare. Vi utbildar blivande lärare och vår uppgift är att ge dem bra verktyg för att hantera en komplex verklighet. Den negativa trenden med sjunkande kunskapsresultat har många orsaker men en välutbildad och motiverad lärarkår är en förutsättning för att vända utvecklingen.

Satsningarna har sin utgångspunkt i att forskningsresultat ska komma samhället till nytta genom samverkan, ett uppdrag som är tydligt i högskolelagen, och när det gäller det tredje fokusområdet är det tydligast. Örebro universitet rekryterar som första svenska lärosäte fyra samverkanslektorer inom teknikområdet. Det gäller tillverkningsindustrin, logistikbranschen och IT-branschen.

– Vi vill fördjupa kontakterna med näringslivet och stärka kvaliteten på våra nya civilingenjörsutbildningar.

foto: Kicki Nilsson ICON/ Örebro universitet

,