Örebrokör sjunger i S:t Pauls och Westminster Abbey

op-kor-st-pauls

Onsdag 5 juli flyger Örebrokören Olaus Petri Vocalis till London för att sjunga evensong i både Westminster Abbey och S:t Paul’s Cathedral. Evensong är en daglig, månghundraårig tradition som vanligtvis utförs av katedralernas egna körer och endast i undantagsfall av en utvald kör från någon annan anglikansk katedral.

Det är därför mycket hedrande att en kör inom Svenska kyrkan har fått förtroendet.

Utöver dessa båda framträdanden skall kören också ge konsert i Londons äldsta bevarade kyrka, St. Bartholomew the Great från 1123.

Givetvis har noggranna kontroller av körens kapacitet företagits från engelsmännens sida – både via ljudprov, referenser från engelska musikaliska dignitärer, och intyg från en högt uppsatt anglikansk prelat som går i god för att ensemblen kan föra sig väl i en stilfull liturgi. Därefter kom klartecken från London i form av en inbjudan, och den 5–12 juli äger alltså resan rum.

Olaus Petri Vocalis har under tidigare resor haft glädjen att sjunga i katedraler såsom Peterskyrkan i Rom, Washington National Cathedral och St. Bartholomew’s Church i New York. Ensemblen som funnits sedan 1994 består av 16 sångare, och har vunnit 1:a pris vid en internationell körtävling i Italien. För att upprätthålla den höga nivån i en driven vokalensemble behöver naturligtvis sångarna kompetensutveckling, och de kommer därför utöver framträdandena få enskilda lektioner för en av Londons framstående sånglärare, Miriam Banner. På detta vis uppmärksammas betydelsen av varje individs utveckling och insats i kören.