Vad vill du ska hända på Fisktorget? – kommunen vill skapa en attraktiv mötesplats

fisktorget-ny

Örebro kommun har tidigare testat och utvärderat olika lösningar med Rosa gatan och Gröna gatan och vill nu hitta en permanent lösning för Fisktorget. Målet är att skapa en attraktiv mötesplats för stadens invånare att umgås på, och ta tillvara på det fina läget med vyn över Svartån och Slottet.

Fisktorget planeras att byggas om tidigast 2019/2020, men vi vill redan nu veta hur örebroarna vill använda torget. Rosa gatan var uppskattad, men tycker örebroarna att vi ska fortsätta stänga av torget för biltrafik sommartid? Vad vill örebroarna kunna göra här på vintern? På orebro.se/fisktorget kan man skriva ut en skiss att rita sina egna förslag på, och det går även lämna synpunkter via ett formulär.

– Idéerna som vi får in kommer att användas som inspiration i arbetet med Fisktorgets utformning. Det är viktigt för oss att veta hur örebroarna vill använda torget för att det ska bli så bra som möjligt, säger Lovisa Berg, landskapsarkitekt.

Fisktorget har stor potential att bli en naturlig mötesplats för invånarna i Örebro, men det finns en del som behöver åtgärdas för att platsen ska bli attraktiv. Bland annat är vistelseytorna små och rörigt möblerade, det är brist på cykelparkering och lindarna längs Svartån är rötskadade och behöver bytas till nya träd.

– Rosa gatan, gröna gatan och nu blåa gatan är ett lekfullt sätt att tillfälligt testa olika lösningar på platser som vi framöver ska bygga om, och nu är det dags att dra slutsatser inför Fisktorgets ombyggnad. Att arbeta med tillfällig omställning av ytor i stadskärnan ger oss både nya kunskaper och gör city mer attraktivt, säger Björn Sundin (S), kommunalråd.