3 000 personer jobbar inom turistnäringen – en ökning med 14 procent på sju år

turistjobb

Idag är cirka 3 000 personer i länet anställda inom turismsektorn. Det är en ökning med 14 procent sedan 2010, skriver Örebrokompaniet i ett pressmeddelande.

Till exempel är Örebro län är den region i Östra Mellansverige som har näst flest gästnätter på hotell, endast Östergötland ligger före i statistiken.

– Andelen utländska övernattningar har ökat allra mest i Örebro län med nära 20 procent sedan 2010. Jämfört med övriga regioner i Östra Mellansverige är Örebro nu det län som har störst andel utländsk turism. Det är väldigt roligt att de satsningar som gjorts på turism och besöksnäring i regionen ger resultat och vi ser fram emot ännu fler besökare i och med den nya charterlinjen från Tyskland, kommenterar Irén Lejegren (S) regionråd samt ordförande för nämnden för regional tillväxt, Region Örebro län.

På senare år har den totala utvecklingen av gästnätter i länet tagit fart. Sedan 2010 har Örebro län ökat med 13 procent mot 16 procent i hela Östra Mellansverige. Men sett till de senaste tre åren har Örebro haft den bästa utvecklingen i området.

Turismen i Sverige utgör idag 2,7 procent av BNP och har nästan fördubblats sedan 2000, vilket är en bättre utveckling än övriga näringslivet på senare år. Sedan 2000 har antalet utländska gästnätter ökat med 88 procent och antalet svenska gästnätter har ökat med 53 procent.

,