Laboratorium på USÖ utsedd för sin nationella spetskompetens

uso-entre-2

Från och med den 1 juli är Laboratoriemedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro nationellt referenslaboratorium i mikrobiologi när det handlar om vissa retrovirus (HTLV-l/ll), Clostridium difficile, Neisseria meningitidis samt bakteriell STI. Det betyder att USÖ står för den nationella spetskompetensen på dessa områden.

Det är styrgruppen för Svenskt laboratorienätverk inom mikrobiologi som står bakom beslutet att göra USÖ till referenslaboratorium. Totalt har referenslaboratorier utsetts för 36 områden, varav USÖ helt eller delvis alltså är ansvarig för fyra.

”Att vi utsetts till nationellt referenslaboratorium innebär att vi har ett nationellt ansvar för diagnostiska metoder, kvalitetsuppföljningar, hantering av svårvärderade prover med mera när det gäller de fyra områdena” berättar smittskyddsläkare Hans Fredlund.

Redan tidigare har man i stora delar, på frivillig basis, utfört dessa uppgifter på universitetssjukhuset för hela landets räkning.

”Men nu har vi verkligen fått ett kvitto på att vi är bra på de här områdena” konstaterar Hans Fredlund.

Syftet med referenslaboratorierna är en hållbar och jämlik mikrobiologisk verksamhet för hela landets hälso- och sjukvård, samtidigt som ökad effektivitet och minskad sårbarhet uppnås.

”Det har varit diskussion i mer än tio år om att få till en organisation för detta för att det ska bli så bra och lika som möjlig i hela landet” förklarar Fredlund som tycker det är bra att man nu gjort en ansvarsfördelning när det gäller kontroll och kvalitetssäkring.

”I princip har USÖ fungerat så länge när det gällt epidemisk hjärnhinneinflammation, att vi fått in prover från hela landet att kontrollera på grund av vår kompetens. Nu har vi det som uppdrag plus att vi fått ytterligare uppdrag och det är förstås ett erkännande av att det vi gör är bra, och det känns roligt att få vara med om detta” säger Hans Fredlund.

Han ser framför sig något lite mer att göra i och med de nya uppdragen, men det kommer inte att leda till någon utökning av antal anställda inom verksamheten.

Referenslaboratorierna trädde i kraft den 1 juli och uppdragen löper till och med den 31 december 2019. Universitetssjukhuset kommer att få närmare 400 000 kronor per år i nationellt stöd för uppdragen. Det ekonomiska bidraget är framför allt till för att säkerställa hög kompetens hos medarbetarna på laboratorierna.

Styrgruppen för Svenskt laboratorienätverk inom mikrobiologi, som står bakom inrättandet av de nationella referenslaboratorierna, är ett nätverk som inrättades tidigare i år efter beslut av Folkhälsomyndigheten och Sveriges landsting och regioner.

Laboratoriemedicinska kliniken på USÖär sedan tidigare nationell referensfunktion för meningokocker och gonokocker på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

foto: Region Örebro län