Stöd för ny laddstolpe vid Selga-butiken på Aspholmen

selga-butik

Naturvårdsverket har fattat beslut om stöd till sex nya projekt i länet för att minska klimatpåverkande utsläpp. Projekten får sammanlagt 22,3 miljoner kronor i stöd. Det statliga stödet bidrar till att investeringar kan genomföras för att lasta mer gods på tåg i både Kvarntorp och Frövi.  Ett företags lokaler ställs om till förnybar uppvärmning i Hallsberg, Karlskoga och Örebro. Nya laddare för elfordon installeras ibland annat Örebro kommun.

Det är Rexel Sverige AB  som har beviljats  12 500 kronor i stöd  för en laddplats vid  Selga-butiken  på Aspholmen. Åtgärden beräknas minska de klimatpåverkande utsläppen med 97 kilo per år.  Förtaget gör liknande investeringar på flera platser i landet.

Nästa ansökningsperiod är den 9  augusti  – 11 september 2017.  Naturvårdsverket beviljar stöd till de åtgärder som minskar de klimatpåverkande utsläppen mest per investeringskrona. Länsstyrelsen arbetar med vägledning om Klimatklivet och att samordna insatserna för minskade utsläpp. Hittills har 23 projekt beviljats investeringsstöd i Örebro län.
,