Föreläsningar på museet om asiatisk konst – del av OpenArts tema

Norman Sandén, konstnär och konstpedagog med stor kunskap om japansk och asiatisk konst ger två kostnadsfria föreläsningar på länsmuseet i sommar med anledning av det japanska temat under OpenART.

Den första föreläsningen fokuserar på den östasiatiska estetiken. Samtidskonsten i Kina, Korea och Japan vilar på, och hämtar uttryck ur flertusenåriga estetiska och moraliska principer. Idélinjer som dualism, bergsmetaforik och enkelhet presenteras och följs upp under föreläsningen. Ur det grundmurade  hämtas det nya.

Den andra föreläsningen handlar om Japansk konst, närmare bestämt om japanska träsnitt. Vi följer den så kallade Ukiyo-e konstens utveckling såväl idémässigt som tekniskt. Under shogunatet, japanskt styrelseskick 1603-1868, expanderar Tokyo till en storstad och en ny borgarklass med egna bildbehov växer fram. Ur Ukiyo-e spårar den moderna mangakulturen sitt ursprung.

ÖSTASIATISK ESTETIK: Onsdag 12 juli kl 18.00

Hörsalen Örebro läns museum

JAPANSKA TRÄSNITT: Onsdag 16 augusti kl 18.00

Hörsalen Örebro läns museum

,