Länsstyrelsen: Mycket låga grundvattennivåer – risk att brunnar med dricksvatten sinar

Grundvattennivåerna är mycket under det normala och även om den kommunala vattenförsörjningen verkar vara stabil i länet den närmsta tiden är det stor risk för att vattnet sinar på fastigheter med egen brunn, informerar Länsstyrelsen.

”För att fylla på de stora förekomsterna av grundvatten krävs mycket nederbörd över lång tid. Just nu är det generellt mycket låga nivåer både i små och stora grundvattenförekomster”, skriver de i en information.

”Skulle du få brist på vatten kan du kontakta din kommuns miljökontor för att få information om hur du kan lösa vattensituationen. Varken Länsstyrelsen eller kommunerna har dock skyldighet att köra ut vatten om brunnar sinar”, förtydligar myndigheten.