Många väljer bort sommarledigheten för att vårda anhörig

Semester och ledighet för tankarna till avkoppling. Men för många svenskar innebär det även svåra val mellan att åka iväg på semester och att ta hand om nära och kära i behov av vård. Anhörigas Riksförbund och Frösunda Omsorg beräknar att det finns nära 40 000 anhöriga i Örebro län som regelbundet ger omsorg till någon som står dem nära.

– Många av Sveriges anhöriga har ett enormt behov av att få koppla bort under sommaren, både från ett eventuellt jobb och från det ansvar som det innebär att sköta kontakter med myndigheter eller att sitta i telefonkö i sin roll som anhörig. Tyvärr kan faktorer som att den ordinarie personalen på ett äldreboende byts ut mot sommarvikarier bidra till ökad stress när man som mest behöver vara ledig och koppla av, säger Ann-Marie Högberg, ordförande i Anhörigas Riksförbund.

Under 2016 tog 15 875 invånare i Örebro län emot hälso- och sjukvårdsinsatser av kommunen, av dem bodde 4 032 på särskilt boende. 80 procent var äldre än 65 år. Enligt en rapport från Riksrevisionen är det vanligast att vuxna barn ger omsorg till sina föräldrar. I hela Sverige tog 391 870 svenskar emot hälso- och sjukvårdsinsatser från kommunen.

– Det är många gånger svårt att stå bredvid och se exempelvis sin mamma bli äldre och inte längre klara vardagen själv. Under semestertider är det många som känner att man inte räcker till och inte heller hinner med sin egen återhämtning. Vi, inom omsorgen, arbetar för att de anhöriga ska kunna känna sig trygga även när de är på semester, säger Per-Otto Waern affärsområdeschef för äldreomsorg på Frösunda Omsorg.

Beräkningar från Riksrevisionen visar att det svenska samhället sparar 177 miljarder kronor varje år tack vare anhörigas insatser. Vid vård i livets slutskede kan man som anhörig ansöka om närståendepenning. Under 2016 var det 465 invånare i Örebro län som fick denna ersättning. Anhörigas Riksförbund arbetar aktivt för att man som anhörig även ska kunna få ersättning när man måste avstå från arbete för vård av närstående (VAN).

,