Så många sökte till höstens utbildningar på Örebro universitet – antagningsbeskedet kom i dag

I dag har antagningsbeskeden till högskolor och universitet kommit. Örebro universitet antar 14 566 studenter av 43 000 sökande. – Många vill läsa på Örebro universitet och det är framför allt professionsutbildningarna som lockar, säger Anna-Karin Andershed, prorektor vid Örebro universitet.

Juristprogrammet och Läkarprogrammet är de mest sökta utbildningarna, tätt följda av Socionomprogrammet och Psykologprogrammet. Det är också totalt sett många sökande till universitetets olika lärarutbildningar. Sammanlagt sökte 43 000 till Örebro universitets utbildningar och 14 566 studenter har blivit antagna till hösten 2017.

Den största delen antagna är studenter som redan går på universitetet men som av formella skäl måste söka kurserna inom sitt program. Men när höstterminen börjar räknar universitetet med att välkomna ungefär 4 000 nya studenter.

– Det är viktigt att komma ihåg att svara på sitt antagningsbesked, så man inte förlorar sin plats på utbildningen, säger Anna-Karin Andershed.

Örebro universitets mest sökta utbildningar:

Juristprogrammet 4 765 sökande till 120 platser

Läkarprogrammet 4 589 sökande till 65 platser

Socionomprogrammet 3 571 sökande till 100 platser

Psykologprogrammet 3 348 sökande till 35 platser

Kriminologiprogrammet 3 030 sökande till 45 platser

Civilekonomprogrammet 2 509 sökande till 80 platser

Personalvetarprogrammet 2 166 sökande till 50 platser

Ekonomiprogrammet 2 122 sökande till 30 platser

Sjuksköterskeprogrammet 1 798 sökande till 100 platser

Medier, kommunikation och PR 1 250 sökande till 50 platser