Örebro planerar för nya fritidshusområden – ska ha lägre byggkrav än permanenthus

Kan Örebro kommun bidra till att fler i framtiden kan skaffa fritidshus? Det har Stadsbyggnadskontoret fått i uppdrag att utreda. I takt med att kraven på nybyggda hus höjts har det blivit allt svårare för låg- och medelinkomsttagare att skaffa fritidshus, på det sätt som varit möjligt för tidigare generationer.

Många fritidshusområden i Örebro omvandlas steg för steg till vanliga bostadsområden för året-runt-boende. I vissa områden är det en naturlig följd av att Örebro växer och att fler vill bo i attraktiva lägen på landsbygden, men utvecklingen innebär att det blir allt svårare för örebroare att skaffa sig ett fritidshus.

– Förr kunde en vanlig arbetarfamilj skaffa sig ett fritidshus, ofta i områden som inte var så populära, men där hårt eget slit kunde skapa en plats för avkoppling och sommarvistelse. Vi vill gärna att det ska vara möjligt även för framtida generationer, säger Björn Sundin, kommunalråd (S) och ordförande i Programnämnd Samhällsbyggnad.

De krav som ställs på nya hus innebär att det många gånger är nästan lika dyrt att bygga ett fritidshus idag som att bygga ett hus för permanentboende.

– Vi planerar för nya områden för odlingslotter och koloniträdgårdar inne i Örebro, men att skapa nya sorters fritidshusområden på landsbygden runt Örebro kan vara ett sätt att också bidra till mer underlag för service och satsningar i fler delar av Örebro, säger Hannah Ljung, vice ordförande (C) i Programnämnd Samhällsbyggnad.

En idé som diskuterats är att skapa nya typer av koloniområden där kraven på husen kan vara lägre ställda eftersom det inte skulle vara möjligt med permanentboende i dessa områden.

– Genom att nya koloniområden skapas kan även de som inte haft turen att ärva ett fritidshus ha möjlighet att skaffa en plats för rekreation och vila på sommaren, säger Ingalill Bergensten, presidieledamot (KD) i Programnämnd Samhällsbyggnad.

I utredningen kommer Stadsbyggnadskontoret också se över hur kommunen ska göra med ägande av tomter med arrende i områden som är på väg att omvandlas till områden för året-runt-boende.

,