Här spelar politikerna fotboll mitt i natten

Hyresgästföreningen bjuder in politiker att delta i Nattfotbollen för att kunna möta stadsdelens ungdomar under mer avslappnade former. Förra året var politikermötena ett mycket uppskattat inspel under Nattfotbollen.

Nattfotbollen är i fullgång i flera av Örebros stadsdelar, Oxhagen och Brickebacken. I ett försök att överbrygga den klyfta som finns mellan politiker och de boende i de olika stadsdelarna har Hyresgästföreningen bjudit in bland annat kommunal- och oppositionsråd att delta i Nattfotbollen.

– Förra året var det flera politiker som kom ner och spelade med ungdomarna i Oxhagen och vi vet att det var väldigt uppskattat. Jag tror det är ett bra sätt att skapa en större förståelse och respekt mellan politiker och boende i de här stadsdelarna. De möts under mer avslappnande former och har möjligheten att dela många skratt med varandra, säger Hndren Ghasabi Ghaderi

En inbjudan har nu skickats till politikerna och Hyresgästföreningen hoppas att det precis som förra året ska komma ner politiker till fotbollsplanerna och sparka boll med stadsdelens ungdomar.

De två tillfällena då politiker är inbjudna till Nattfotbollen är:

Den 28/7 kl 19.00 i Oxhagen.
Den 11/8 kl 19.00 i Brickebacken.

,