Så bra är örebroarna på att installera solceller

Med en effekt på 6,2 W per kommuninvånare hamnar Örebro på plats 180 i en rankning av vilka kommuner som har installerat mest solceller. Statistiken har sammanställts av Fossilfritt Sverige, Power Circle och Svensk Solenergi, den baseras på anläggningar som är registrerade i det så kallade elcertifikatsystemet.

– Installationen av solceller har nu börjat ta fart på allvar i Sverige både bland företag och privatpersoner. För invånare i Örebro innebär det en möjlighet att sänka sina energikostnader på sikt och bidra till 100 procent förnybar el i Sverige, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

I Örebro finns det 6,2 W installerad effekt per kommuninvånare. Kommunen hamnar på plats 180 i en rankning av vilka kommuner som får mest el från solceller. Listan toppas av Ödeshög följt av Vadstena, Varberg och Boxholm som alla har över 60 W per invånare. I hela landet är genomsnittet 10,7 W, en tredubbling av kapaciteten sedan december 2014.

Elproduktionen från solceller utgör i dag cirka 0,1 procent av Sveriges totala produktion. Priserna på solceller har minskat kraftigt de senaste åren och installationstakten har ökat. Genomsnittskostnaden för att installera ett eget solcellssystem på taket har sjunkit med 75 procent mellan 2010 och 2016.

– För att solelen ska kunna utgöra en större del av Sveriges energimix är det viktigt att arbetet med att förenkla lagstiftningen fortsätter. Vi ser gärna att ett sol-rotavdrag införs istället för dagens solcellsstöd samt att reglerna kring bygglov för solenergianläggningar förenklas, säger Johan Lindahl på Svensk Solenergi.

I Örebro har den totala kapaciteten i elcertifikatsystem ökat från 349 kW i slutet av 2014 till 902 kW idag. Sett till totalt installerad effekt hamnar kommunen på plats 28. Högst kapacitet har Linköping följt av Stockholm och Varberg som har Sveriges hittills största solcellspark, Solsidan, utanför Tvååker.

– Solceller är ett bra exempel på den pågående omställningen inom energisektorn och hur privatpersoner kan producera sin egen förnybara el. Exempelvis räcker ungefär 15 kvadratmeter på garagetaket för att producera lika mycket el som en elbil behöver för att köra 1 500 mil, säger Olle Johansson, vd för Power Circle.

Solcellstoppen baseras på siffror från Energimyndigheten över solcellsanläggningar inom elcertifikatsystemet i juni i år. Effekten i elcertifikatsystemet är de mest kompletta siffrorna som finns över installerade solceller i landet. Totalt är dock den installerade solcellseffekten högre då alla solcellsägare inte är registrerade för elcertifikat.

,