Förbättrad vårdkedja för gravida med fetma – 16 procent av gravida har kraftig övervikt

Bild för pressmeddelande om förbättrat omhändertagande av gravida med fetma. Ansv: Ann-Kristin Rönnberg.

Kvinnosjukvården i Region Örebro län förbättrar omhändertagandet av gravida med fetma. De inför ett nytt genom ett nytt vårdprogram som omfattar hela vårdkedjan under graviditet, förlossning och eftervård.

16 procent av alla gravida kvinnor i Region Örebro län lider av fetma. Det ökar risken för missfall, blodtryckssjukdomar och andra komplikationer under graviditet och förlossning. En hög viktökning under graviditeten ökar också risken för framtida övervikt hos både mor och barn.

– Det bästa är givetvis om kvinnor kan uppnå en normal vikt redan innan de blir gravida. Men för de som inte kan det behövs ett gott omhändertagande, säger Ann-Kristin Rönnberg överläkare på Kvinnokliniken Region Örebro län.

– Nu får de gravida kvinnorna bättre information om vilka risker fetma och en överflödig viktuppgång medför och hur vi kan förebygga dem, säger Örebros mödrahälsovårdsöverläkare Ann-Christine Nilsson. Vi ger tydligare rekommendationer om vilken viktökning som rekommenderas och vi erbjuder också kostråd utarbetade tillsammans med Överviktsenheten USÖ.

De kvinnor som lider av extrem fetma, det vill säga har ett BMI över 40, får träffa en förlossningsläkare och en narkosläkare för att få information och planera inför sin förlossning.

Kvinnorna kommer även att följas upp bättre efter sin förlossning då mödravården ökar sitt fokus på att stödja viktnedgång och att ge utökat amningsstöd.

foto: Region Örebro län