Kraftig ökning av ID-kapningar – mest kvinnor och äldre som drabbas

Närmre 200 000 personer har drabbats av ID-kapning i Sverige det senaste året, vilket visar på en ökning med runt 20 procent från förra året. ID-kaparna riktar också in sig allt mer på kvinnor och äldre. Detta enligt en undersökning av mySafety Försäkringar och Sifo.

ID-kapningarna fortsätter att öka i snabb takt och storstadsregionerna leder fortsatt vad gäller antalet drabbade. Stockholm, Västra Götaland och Skåne län finns på topp tre. I Västra Götaland har antalet drabbade ökat med hela 89 procent. Örebro län hamnar på fjärde plats med en kraftig procentuell ökning av anmälda brott.

För gruppen utsatta kvinnor är ökningen på 63 procent jämfört med förra året och därmed är det nu återigen i stort sett lika många män som kvinnor som drabbats. I ålder märks gruppen 45-59 år som ökat med 74 procent och 60-74 år som ökat med hela 193 procent. Denna äldre grupp är därmed också den som nu drabbas hårdast av ID-kapningarna.

– Vi kan tolka siffrorna på två sätt, antingen att det är en ren och skär utjämning där alla, oavsett ålder och kön, riskerar att drabbas eller så riktar man in sig på specifika grupper där det potentiellt är enklare att få framgång. Bägge scenarierna är lika skrämmande och vi måste få bukt med problemet snabbt, fortsätter PA Prabert.

ID-kapning blev brottsligt först för ett år sedan, detta efter lång tid av ökande problematik och diskussion. Tidigare var det enbart brottsligt när någon väl utnyttjat en kapad identitet för något brottsligt. Den nya lagen har dock knappast haft avsedd effekt då allt fler drabbas och i princip inga fälls för brottet. Inte för att det saknas anmälningar – enligt de senaste uppgifterna har över 122 000 anmälningar kommit in och i princip alla läggs ner summariskt.

– Problemet med ID-kapningar kommer inte lösa sig självmant. Vi måste få till en kombination av ökad medvetenhet, bättre möjligheter för polisen att utreda och lagföra och om det behövs – vassare lagar. Och vi ska komma ihåg att problemet inte bara drabbar privatpersoner, utan även i hög grad företag, fortsätter PA Prabert.