Anna-Eva Olsson fick kommunens pedagogiska pris

anna-eva-olsson-ped-pris-oo

På Lärardagen för gymnasieskolan och vuxenutbildningen den 10 augusti delade Örebro kommun ut Pedagogiskt pris till läraren Anna-Eva Olsson på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, Tullängsgymnasiet.

Anna-Eva Olsson fick priset i kategorin gymnasieskola och gymnasiesärskola för att hon är en gediget yrkesskicklig och inspirerande pedagog med specialkompetenser som ger henne verktygen att nå och lyfta alla elever.

”Du ser alltid möjligheterna och det sprider ett lugn och en positiv anda hos både elever och kollegor. Du driver det systematiska kvalitetsarbetet, alltid med ökad måluppfyllelse och varje elevs behov i fokus. Flerspråkighet, där teckenspråk har en given plats, är en av de kompetenser du målmedvetet uppmuntrar.” Så står det bland annat i juryns motivering.

– Absolut roligast i mitt jobb är att se elever utvecklas, säger Anna-Eva Olsson. Att hålla i, hålla ut och komma framåt. För det är inte idag vi ser resultaten. Det handlar om tålamod för att nå målet längst fram. Att få se när det går upp för oss och eleverna, det är då det är som bäst. Det är sådant man måste samla på sig och spara, för det kommer ju dagar när det inte är så.

Skickliga pedagoger spelar en avgörande roll för barns utveckling och lärande i förskolan och för hur elever lyckas i skolan. Därför delar Örebro kommun ut Pedagogiskt pris i tre kategorier, till någon eller några pedagoger som har utmärkt sig i sitt pedagogiska uppdrag och bidragit till ökad måluppfyllelse.

Priset för grundskola/grundsärskola/fritidshem delas ut nästa vecka, vid Lärardagen i Conventum Kongress 16 augusti. Förskolans pris delas ut vid Lärardagen 30 oktober.

foto: Örebro kommun Stefan Karlsson

,