Kulturskolan får 520 000 för att skapa kulturell mötesplats

kulturskolan-motesplats

Kulturskolan har beviljats 520 000 från Länsstyrelsen för att starta SPELRUM. I ett samarbete mellan Kulturskolan och Musikhögskolan kommer SPELRUM att vara en mötesplats för musikutövare, dansare och konstskapare, där gästlärare med olika kulturella erfarenheter håller workshopar inom instrumentalmusik, sång, dans, bildteknik med mera.

Samtidigt som projektet bidrar till större möjligheter för nyanlända att ta del av det svenska språket och svenska kulturtraditioner, kan lärare som deltar i projektet stärka sin interkulturella kompetens och i sin tur sprida nyvunna kunskaper och erfarenheter till sina arbetsplatser.

SPELRUM riktar sig även till den musik- och konstintresserade allmänheten, och vill på så vis även kunna fungera som en väg till breddat socialt umgänge och nätverkande för såväl nyanlända som redan etablerade svenskar.

,