Då avslöjas årets Wadköpingsstipendiater – 50 000 kronor ska delas ut

Lördagen den 19 augusti klockan13.00 offentliggörs vilka som blir årets Wadköpingsstipendiater. Kulturnämndens konsthantverksstipendie, Wadköpingsstipendiet, offentliggörs och delas ut av Behcet Barsom, ordförande i Kulturnämnden. Ceremonin äger rum i Konstfrämjandets galleri, Skomakargården, Wadköping Örebro. Samtidigt överlämnas stipendiesumman på totalt 50 000 kronor fördelade på de utsedda stipendiaterna.