Allmänheten bjuds in att söka Närkes förhistoria – metalldetektorer ska hitta spåren i jorden

metalldetektorer-olm

Örebro läns museum genomför tillsammans med flera olika parter ett metallsökarprojekt under sensommar och hösten 2017. Under arkeologidagen den 27 augusti inbjuds allmänheten, som en del i projektets publika del, att söka i jorden efter Närkes förhistoria med hjälp av metalldetektorer. Platsen är nära kyrkan i Stora Mellösa.

Metallsökarprojektet syftar främst till att nå ny kunskap om fornfynd av metall i brukade åkermarksmiljöer. Likaså att nå ny kunskap om metallförande fornlämningar och fyndplatser i marker som idag eller som tidigare brukats som åkermark.

Ett annat syfte med projektet är att utveckla samverkan mellan den offentliga kulturmiljövården och det ideella organiserade föreningslivet.  Genom projektet kan ny kunskap byggas upp i samverkan mellan professionella och historieintresserade. Deltagarna får inom projektet möjlighet att vara delaktiga i forskningen genom arkeologisk metod, söka kunskap om historia och ges en förståelse och insyn i kulturarvets regelverk. Projektet sker i samverkan mellan Örebro läns museum, Länsstyrelsen i Örebro län, Sveriges metallsökarförening och Riksantikvarieämbetet. Samverkan och medverkan kommer även att ske med flera lokala föreningar och markägare..

Fakta: ARKEOLOGIDAGEN

Metallsökarprojektet bjuder in allmänheten att prova att söka efter Närkes forntid och historia med hjälp av metalldetektor!

Plats: Stora Mellösa kyrka. Klockarjordens åkermark öster om kyrkan.

Tid: kl 10-14, söndag 27 augusti.

Arkeologidagen arrangeras alltid sista söndagen i augusti, varje år, runt om i Sverige.

www.raa.se/aktuellt/varaevenemang/arkeologidagen

foto: Örebro läns museum

,