Ambulansen snabbt på plats vid hjärtstopp

Väntetiden på ambulans ökar i Sverige, och varierar med nästan en halvtimme beroende på var du bor, en skillnad som kan vara livsavgörande för de 10 000 svenskar som årligen drabbas av plötsligt hjärtstopp. Örebro hör till de regioner i landet där patienten snabbast får vård vid hjärtstopp. Där tar det i snitt tio minuter innan ambulans är på plats.

Nu stöder Hjärt-Lungfonden ett flertal forskningsprojekt för att fler liv ska kunna räddas.

– Vid ett plötsligt hjärtstopp är snabb hjälp helt avgörande, några minuter kan innebära skillnaden mellan liv och död. Det är väldigt bekymrande att det finns så här stora lokala skillnader i ambulansernas responstid, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Väntetiden på ambulans har ökat i 164 av landets 290 kommuner sedan 2012 – och medan de flesta tätortskommuner har responstider på 10–13 minuter så tvingas invånarna i glesbygdskommuner som Pajala och Sorsele vänta i över 30 minuter. Det visar en genomgång gjord av Hjärt-Lungfonden, baserad på uppgifter från SOS Alarm.

För de 10 000 svenskar som årligen drabbas av plötsligt hjärtstopp kan tidsskillnaden vara livsavgörande. De som drabbas slutar andas, och för varje minut utan hjälpinsatser minskar chansen till överlevnad med tio procent. Endast 600 av dem överlever.

– Plötsligt hjärtstopp är en av våra vanligaste dödsorsaker, och drabbar människor i alla åldrar. Med fler hjärtstartare, kortare väntetid på ambulans och ett ökat stöd till svensk hjärtforskning kan fler liv räddas, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Forskning har visat att den som får hjärt-lungräddning i väntan på ambulans har mer än dubbelt så stor chans att överleva, och i dag stöder Hjärt-Lungfonden flera forskningsprojekt för att ytterligare öka kunskapen om plötsligt hjärtstopp. Utmaningarna är bland annat att upptäckaorsakerna bakom hjärtstopp,ta frammetoder för attidentifierapersoner som är i riskzonen för att drabbassamtutveckla ännu bättrebehandlingsmetoder.