Byggstart för sista etappen av nya Alnängsgatan

alnangsgatan-avstangning-ny

Ombyggnationen av Trädgårdsgatan och Alnängsgatan går nu in på sista etappen. Trädgårdsgatan är klar och arbetsområdet flyttas nu till Alnängsgatan som stängs av på måndag från Hamnbron till Södra Grev Rosengatan.

Arbetet med att flytta arbetsområdet och avspärrningarna från Trädgårdsgatan till Alnängsgatan kommer att pågå under stora delar av måndagen. Om möjligt, välj andra vägar. Trafikanter i området uppmanas vara extra vaksamma, läsa skyltar och sänka farten så det inte händer olyckor. Hela ombyggnationen av Trädgårdsgårdsgatan och Alnängsgatan beräknas vara klar i oktober 2017.