Chans att tycka till om Fisktorgets framtid – planerar för tryggare city kvällar och nätter

fisktorget-ny

City Örebro bjuder tillsammans med Örebro kommun in till aktivitetsdagar på Fisktorget den 31 augusti–2 september. Under dagarna är tanken att förslag ska samlas in från örebroarna hur de vill använda Fisktorget i framtiden och hur de vill utveckla stadskärnan. Det blir även aktiviteter för barnfamiljer och parallellt med detta kommer de att informera om vårt arbete för att skapa en trygg, trevlig och tillgänglig stadskärna även under kvällar och nätter, berättar City Örebro. 

Under hösten har Örebro ansökt om att bli certifierade inom kvällsekonomi, en så kallad Purple Flag märkning. Detta innebär att stadens totala utbud av upplevelser kvälls- och nattetid stärks samt att fler besökare hittar till stadskärnan under dessa timmar och upplever ett tryggt och attraktivt city för en bättre kvällsupplevelse.

Fisktorget planeras att byggas om tidigast 2019/2020, men vi vill redan nu veta hur örebroarna vill använda torget. Under aktivitetsdagarna kan örebroarna prata med representanter från City Örebro och Örebro kommun och tycka till om Fisktorget samt utvecklingen av stadskärnan i stort via en enkät.

– Örebroarnas åsikter om vårt arbete med stadskärnan är A och O för våra möjligheter att vidareutveckla Örebro, menar Stina Storm, VD City Örebro. Om city ska förbli trygg, trivsam och tillgänglig för alla behöver vi så mångas input som möjligt.

Förhoppningen är även att örerbroarna kommer att rita sina egna skisser och lämna in idéer på vad de vill använda Fisktorget till. Idéerna och förslagen som kommer in används senare som inspiration i arbetet med Fisktorgets utformning. Det går även att skicka in förslag via formuläret på orebro.se/fisktorget eller med post.

Förutom det långsiktiga arbetet med Fisktorget kommer även City Örebro genomgå en utvärdering av stadskärnan inom kvällsekonomi under natten mellan torsdagen och fredagen.

– Det är viktigt att stadskärnan i Örebro lever under hela dygnet och att örebroarna känner sig trygga, menar projektledare Malin Carlsson. Därför har vi under en längre tid jobbat med processverktyget Purple Flag för att uppnå en mer lönsam och attraktiv kvällsekonomi.