Förskolor i Örebro skall HBTQ-certifieras

På sitt sammanträde den 29 augusti beslutar Förskolenämnden att finansiera HBTQ-certifiering av ett antal förskolor i Örebro kommun. Detta är ett uppdrag från kommunstyrelsens i ett vidare arbete med mänskliga rättigheter.

Förskolenämndens uppdrag är att HBTQ-certifiera fem förskolor/avdelningar årligen. Utbildningen är framtagen i samarbete med RFSL, riktar sig till personal inom förskolan, och skall genomföras under hösten 2017. I första skedet är det fem förskolor som skall certifieras/diplomeras och först till kvarn för finansiering av utbildningen gäller. Örebro kommun har drygt 140 förskolor.

– Vi vill höja kunskapsnivån för HBTQ-frågor i våra förskolor. Det handlar om kunskap om normbrytande identiteter och om att arbeta för att vara en välkomnande och integrerande kommun där alla har samma rättigheter, säger Marie Magnusson (KD), ordförande i Förskolenämnden. Allas lika värde, oavsett sexuell läggning eller könsuttryck, kan inte nog betonas, säger Ewa Andersson (S), vice ordförande. Därför är det viktigt att vi i nämnden är med och finansierar utbildningar som syftar till ökad förståelse och minskat utanförskap.

Förskolenämnden finansierar, via sin planeringsreserv för politiska prioriteringar, både utbildningen och ev. vikariekostnader för att möjliggöra för förskolorna att genomföra HBTQ-certifieringen.

– Mänskliga rättigheter är något som berör oss alla. Det är en mänsklig rättighet att få vara den man är, älska den man vill utan att riskera att bli utstött eller inte bli bemött på ett respektfullt sätt. Det kan tyckas vara en självklarhet, men är långt ifrån det. Utbildning och kunskap är ett gott vaccin mot fördomar och förebygger ohälsa för dem som riskerar att annars drabbas. Därför anser jag att det är en god satsning för ett inkluderande samhälle som håller samman, avslutar Marie Magnusson (KD).