Kraftig ökning för hotell- och restaurangbranschen

hotell-okning

Hotell- och restaurangnäringen blomstrar I Örebro stadskärna. 2015-2016 ökade dessa branscher sin omsättning med 16,2 respektive tio procent. Det visar rapporten Cityklimatet som WSP har gjort på uppdrag av Fastighetsägarna MittNord. Den sammanlagda omsättningen i Örebro stadskärna ökade under året med 3,8 procent vilket är något högre än den genomsnittliga ökningen för de 52 stadskärnor som ingår i rapporten Cityklimatet.

Detaljhandeln svarade för en blygsam ökning, där försäljningen av dagligvaror ökade med 0,7 procent och sällanköpsvaror med 0,8 procent.

Att omsättningen i Örebro stadskärna ökar med 3,8 procent förklaras av en mycket stark utveckling inom hotell- och restaurangnäringen. Av de närmare 3,9 miljarder kronor som omsattes i Örebro stadskärna 2016 lades 416 miljoner på hotellvistelser och 917 miljoner på restaurangbesök.

– De allra flesta stadskärnor visar tillväxt och särskilt hotell och restauranger går starkt i princip samtliga stadskärnor, konstaterar Andreas Sjöberg, affärschef på Fastighetsägarna MittNord.

Av 52 undersökta stadskärnor visar endast sju negativ omsättningsutveckling.

– De främsta orsakerna till minussiffror, i synnerhet avseende omsättningen för sällanköpsvaruhandeln i vissa stadskärnor, är konkurrensen från externhandel och att e-handeln tar andelar snabbare än den fysiska handeln. Dessutom kan bransch- och butiksmix spela in när det gäller förutsättningar att omsätta inom detaljhandel, säger Andreas Sjöberg.

E-handeln brukar ofta anges som förklaring till att fysiska butiker får problem, men rapporten visar att av de 735 miljarder kronor som svenskarna omsatte i detaljhandeln 2016 var ”bara” åtta procent inom e-handel.

– Däremot är tillväxten inom e-handeln starkare än inom den fysiska handeln och om ett par decennier gissar analytikerna på att e-handelns andel av totala omsättningen inom detaljhandeln är 13-15 procent, säger Andreas Sjöberg.

Rapporten tar fasta på dagligvaror, sällanköpsvaror, hotell- och restaurangnäringen samt så kallad annan service, exempelvis kroppsvård och konsumtion av kultur. Särskilt hotell- och restauranger går starkt i princip samtliga stadskärnor vilket gör att det behövs fler anställda. Sällanköpshandeln har det betydligt tuffare.

– Stadskärnor som målmedvetet och uthålligt arbetar med trygghet, tillgänglighet och attraktiv butiksmix i kombination med aktiviteter som lockar stora besöksantal kommer att vara vinnare i förhållande till andra, säger Andreas Sjöberg.

,