Mer pengar till en kostnadsfri förskola

Förskolenämnden beslutar under sitt sammanträde tisdag 29 augusti att skjuta till ytterligare nära 80 000 kronor till ”kostnadsfri förskola”. Kostnadsfri förskola är en politisk prioritering i Örebro kommun. Det handlar om att, utöver den fastlagda taxan, utjämna familjers och barns ojämlika uppväxtvillkor och verka kompensatoriskt för barn i ekonomiskt utsatt familjer genom att arbeta för att det i den dagliga verksamheten inte finns några dolda kostnader.

Under våren 2016 beslutade Förskolenämnden att tillgodose samtliga förskolors behov och äskanden om totalt 1,3 miljoner för att köpa in skidor, skridskor, hjälmar, utklädningskläder, ryggsäckar med mera. Beslutet innebär att även tre nystartade förskolor får samma förutsättningar att leva upp till beslutet om att göra förskolan kostnadsfri.

– Det är viktigt att beslutet att göra förskolan kostnadsfri följs upp och att även våra nystartade förskolor får samma förutsättningar. Alla förskolor ska ha samma villkor att arbeta med detta. Det känns därför väldigt bra att nu kunna ge Leklustan, Regnbågen och Tybblelunds förskolor medel att köpa in det som behövs för att bedriva en kostnadsfri verksamhet, säger Marie Magnusson (KD), ordförande i Förskolenämnden.

– Förskolan ska ge likvärdig grund för alla barn, oavsett bakgrund och villkor. Därför är jag stolt över vårt arbete som också ligger i framkant i förskole-Sverige, säger Ewa Andersson (S), vice ordförande.

Arbetet med Kostnadsfri förskola startade under våren 2016 och Förskolenämnden har hittills avsatt drygt 1,3 miljoner i arbetet.  Det stora engagemanget från förskolorna, i kombination med politisk vilja, har resulterat i att Örebros förskolor numera är kostnadsfria efter endast ett års arbete.

– Att vara med och förändra en hel verksamhet för våra allra minsta och deras familjer är något jag är stolt över. Arbetet har varit lyckosamt, mycket tack vare att vi i Förskolenämnden inte bara pekat ut riktningen, utan även tagit fullt ansvar för att beslutet skall kunna genomföras genom att finansiera det fullt ut.  Vi gör det för barnens skull, och för att inget barn ska behöva stanna hemma när det är utflykt, när det ska åkas skridskor eller en matsäck skall tas med.