16 företag från nio länder intresserade av snabbare tåg Stockholm-Oslo

tag-sj-stefan-nilsson

Under våren genomförde bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB en så kallad RFI (Request for information) i syfte att undersöka på vilket sätt näringslivet kunde bidra till att snabbare få till stånd en bättre förbindelse mellan Oslo och Stockholm. Gensvaret var mycket stort.

Den är vad vi känner till första gången som det genomförts en RFI för en järnvägsinvestering i Sverige. Syftet är dels att undersöka på vilket sätt näringslivet kan bidra till att förverkliga en bättre järnväg mellan Oslo och Stockholm men också att utveckla en modell för hur samhället tillsammans med näringslivet tillsammans ska kunna åstadkomma mer på infrastrukturområdet.

– Det är uppenbart att behovet av investeringar i infrastruktur i Sverige är långt mycket större än vad vi kommer att klara att lösa med traditionell statlig anslagsfinansiering. Om något blev det tydligt igår när den nya nationella planen presenterade. Vi måste klara att göra mer och vi måste göra mer fortare om vi ska lösa behoven säger Jonas Karlsson, VD, Oslo-Stockholm 2.55.

RFIn skickades ut till företag inom framförallt finanssektorn, järnvägskonsulter, tågoperatörer, byggföretag. Ambitionen är att tillsammans med näringslivet ta fram ett Business Case, ett erbjudande, till svenska och norska staten om hur Oslo-Stockholm kan förverkligas snabbare och på ett sätt som gör att kostnaden för staten är lägre än vad den annars skulle vara.

– De analyser vi gjort visar att Oslo-Stockholm har unika förutsättningar att vara en samhällsekonomiskt lönsam investering. Så lönsam att det delvis kanske till och med är en kommersiellt lönsam investering. Då är det väldigt naturligt att gå ut och fråga näringslivet om de är intresserade, fortsätter Jonas Karlsson.

Det är 16 företag från nio länder som kommer till det första arbetsmötet på Örebro slott på eftermiddagen den 4 september. På mötet ska vi diskutera de förslag företagen som svarat på RFIn presenterat för hur man skulle kunna lägga upp projektet samt börja diskutera intäktsmodeller, finansieringsmodeller och modeller för samverkan mellan stat, kommun och företag.

foto: SJ/ Stefan Nilsson

,