Ny brandstation på Öster klar inom två år – klara utryckning på tio minuter

När Örebro växer måste samhällsfunktionerna växa i takt med staden. Därför har behovet av ytterligare en brandstation utretts och nu har ett läge pekats ut, där detaljplanearbete har påbörjats.

I och med Örebros utveckling har det ett tag förts en diskussion kring behovet av ytterligare en brandstation. Nu har Örebro kommun gjort en utredning om behov och möjligheter och tillsammans med Nerikes Brandkår enats om ett läge för ytterligare en brandstation. En citystation som blir belägen kring Österplan i anslutning till Universitetsallén. På så sätt finns det en god tillgänglighet till de större anslutande gatorna Rudbecksgatan, Hjälmarvägen, samt Ormestagatan och CV-gatan via Skebäcksbron.

– När Örebro växer är det viktigt att alla samhällsfunktioner växer i takt, därför är det så glädjande att en ny brandstation nu byggs så att alla örebroare kan vara trygga i att brandkåren hinner fram även i framtiden, säger Björn Sundin Kommunalråd (s) och ordförande i Programnämnd Samhällsbyggnad.

Örebroarna har blivit fler och staden har de senaste åren vuxit mycket i de sydöstra delarna, där det också finns många pågående och planerade projekt den närmsta 10-årsperioden, vilket bidragit till beslutet om en central station i österområdet. Målsättningen för brandkåren är att klara utryckningstider under 10 minuter, vilket är en utmaning när tätorten växer.

– I likhet med många andra kommuner behöver brandkåren en station till i city för att brandkåren ska kunna komma fram inom godtagbar tid. Huvuddelen av alla utryckningar (medeltal 1300 st/år) som sker ifrån brandstationen i Nasta är just till centrum av tätorten Örebro, säger Per Ove Staberyd, Brandchef Nerikes Brandkår.

Den nya stationen är tänkt att bemannas med minst fem personer dygnet runt, ungefär hälften mot brandstationen i Nasta som idag bemannas av 10 personer dygnet runt.

Den nya stationen beräknas vara på plats och i bruk om några år. Nu i höst påbörjas arbete med att ta fram detaljplan där planeringsförutsättningarna kommer att utredas ytterligare.