Ulrika Sandberg föreslås ta över samhällsbyggnadsfrågorna – efterträder Björn Sundin

Idag presenterade Socialdemokraterna i Örebro valberedningens förslag till nytt kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnad. Ulrika Sandberg föreslås efterträda Björn Sundin som tidigare meddelat att han tänker avgå. Den 7 september ska Socialdemokraterna i Örebro ta ställning till förslaget under sitt representantskapsmöte.

– En enig valberedning föreslår en mycket erfaren och kompetent efterträdare till Björn Sundin. Ulrika Sandberg har en gedigen politisk erfarenhet och är en handlingskraftig person som är van att leda och lyssna. Nu är det upp till våra medlemmar att ta ställning till förslaget, säger Irén Lejegren valberedningens ordförande.

Ulrika Sandberg har jobbat med politik såväl lokalt som regionalt. För närvarande arbetar Ulrika Sandberg som förste ombudsman för Socialdemokraterna i Örebro län. Hon har tidigare bland annat varit ordförande i Tekniska nämnden, Ordförande i beredningen för Tillväxt och bildning i Region Örebro län och arbetat som politisk sekreterare för Socialdemokraterna i Örebro kommun. I grunden är Ulrika Sandberg personalvetare med examen från Örebro universitet.

– Jag känner mig väldigt ödmjuk inför möjligheten att vara en del av det fortsatta arbetet i Örebro kommun och hoppas att få medlemmarnas stöd och väljas som kommunalråd på torsdag. När hela kommunen växer ger det oss kraft att stärka livskvaliteten för alla som bor här. Fler nya bostäder, service till örebroarna och nya mötesplatser leder till att vi kan stärka välfärden ytterligare, säger Ulrika Sandberg.

– Det finns stark framåtanda i vår kommun just nu. Örebro har på bara några år gått från lagom till en plats där det mesta är möjligt. För mig handlar det om att anta utmaningen om att ta tillvara all den potential som finns i Örebroarnas vilja att bygga en bättre framtid tillsammans. Jag är helt övertygad om att ju fler som är medskapare och deltar i vår kommuns utveckling, desto bättre blir det för oss alla, säger Ulrika Sandberg.

– Jag vill att politiken ska ge förutsägbara och långsiktiga förutsättningar som håller mer än en mandatperiod. Vi måste förmå oss att ge både företag och människor chansen att förverkliga sina idéer i Örebro. Det är politikens uppgift att ge goda förutsättningar för det. Oavsett om det handlar om att förbättra en lekplats på gården eller möjliggöra för stora företagsetableringar, avslutar Ulrika Sandberg.

– Valberedningen har landat i en mycket stark kandidat som skulle komplettera och bidra till vårt lag på kommunalrådskansliet. Jag har följt Ulrika Sandbergs arbete under många år och jag vet att hon skulle axla rollen som ansvarigt kommunalråd mycket väl, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Örebro kommun.