Så kraftsamlar länet i kampen mot narkotikan

Den 7 september genomförs en seminarie- och utbildningsdag om narkotikan i världen, i Sverige och i Örebro län. Intresset för dagen har varit stort. 250 deltagare från hela länet är anmälda, meddelar arrangören länsstyrelsen.

Det är Samhällsråd T och Örebro kommun som arrangerar dagen. Samhällsråd T är länets styrgrupp för ANDT-arbetet och rådet består av Länsstyrelsen i Örebro län, Region Örebro län, Polismyndigheten och Örebro universitet. Deltagare på seminariet är de som arbetar med eller beslutar i frågor som rör ungdomar i länet, oavsett yrkesområde.

Landshövding Maria Larsson inleder dagen som följs av flera spännande och intressanta föreläsningar. Bland annat kommer det ges en redovisning av läget när det gäller narkotikaanvändningen bland ungdomar i Örebro län.