Turisttrenden: Målet är Örebro – 800 har svarat på enkätfrågor

turistsommaren-2017

Under sommaren har Örebrokompaniet låtit genomföra en enkätundersökning för att kartlägga turismen i staden. Över 800 besökare från Sverige och utlandet, bosatta utanför Örebro län, har intervjuats på fyra platser; på Gustavsviks camping, vid slottet, på Titanic-utställningen och i anslutning till Open Art.

– Mest uppseendeväckande är nog att tre av fyra besökare har Örebro som huvuddestination för sin resa. Det är inte så att vi inte vet att många väljer Örebro i första hand, men vårt geografiska läge har gjort att det traditionellt varit en stor andel genomfartsturism. Men att så många valt oss som huvuddestination är oerhört positivt, kommenterar Björn Fransson, turismstrateg på Örebrokompaniet.

Och Örebro är populärt. Tre av fyra har besökt staden tidigare, hälften flera gånger. Staden får 4,3 i betyg på en femgradig skala och sex av tio övernattar minst en natt i Örebro. Gustavsviks camping med 95 procent övernattande besökare drar av naturliga skäl upp statistiken, bland de övriga besöksmålen, anger ungefär hälften av respondenterna att de sover över minst en natt i Örebro. Drygt en fjärdedel av respondenterna svarar att de spenderar fyra nätter eller fler i Örebro, av dessa bor majoriteten på Gustavsviks camping.

Undersökningen har också kartlagt genomsnittsbesökaren på de olika attraktionerna. På Gustavsvik dominerar som väntatbarnfamiljer. Gustavsvik är resans huvuddestination och tre av fyra har besökt både staden och Gustavsvik tidigare. Med tanke på den höga andelen återvändare är det kanske inte så konstigt att Gustavsvik får det högsta snittbetyget, 4,5 på en femgradig skala.

Även Titanicutställningen har varit omtyckt med ett snittbetyg på 4,2. Besökarna domineras av sällskap på 4-5 personer, familjer eller grupper av vänner. Majoriteten av besökarna är 35-49 år, övriga åldersgrupper bland de vuxna är ganska jämnt representerade. Många övernattar, men de flesta är dagbesökare.

-Vi ser att besökarna på utställningen kommer från närliggande områden i något högre utsträckning än vad gäller övriga besöksmål. Man kan se ett tydligt mönster där dessa personer är vana vid Örebro, de har varit här många gånger tidigare och många har även släkt eller vänner här som de besökt utställningen tillsammans med, kommenterar Björn Fransson.

Open Art och Örebro slott har båda en något äldre målgrupp, mer än hälften av besökarna är över 50 år. Par dominerar och de som besökt den ena attraktionen besöker gärna även den andra. Örebro är oftast resans huvuddestination, men själva attraktionen är inte huvudmålet i lika hög grad som för Titanicutställningen och Gustavsvik. Bara 30 procent av besökarna på slottet har det som sin huvudsakliga reseanledning. Slottet är också den attraktion som får lägst medelbetyg, 3,6.

– Det är ganska väntat. Vi vet att slottets yttre väcker förväntningar som interiören inte riktigt kan leva upp till. Det är också bakgrunden till det tvååriga projekt för utveckling av slottet som besöksmål som vi precis dragit igång, säger Björn Fransson

– Och att slottet inte i första hand är en reseanledning är också något vi kände till. Här ligger turistbyrån som i sig drar många besökare och många som besöker Örebro i andra syften än de undersökta passar ofta på att också besöka slottet, vilket också hänger samman med att slottet är den av de fyra undersökta attraktionerna som är överlägset mest välkänd.

Ungefär 40 procent anger Open Art som huvudsaklig reseanledning och snittbetyget för Open Art var 3,9.

– Men de som utfört intervjuerna har också berättat att denna grupp var väldigt dedikerad, det var ingen tvekan om att det var Open Art som fått dem att välja Örebro. Och snittbetyget dras ner av ett mindre antal personer som ifrågasatte om detta verkligen var konst. En inte helt ovanlig kommentar i de flesta konstsammanhang.

Undersökningen ger många positiva resultat. Men det finns även utmaningar.

-Det gör det, absolut. Och att identifiera dem har varit en av huvudanledningarna till att vi har låtit genomföra den. Hälften av besökarna på Gustavsviks camping kände varken till Titanicutställningen och Open Art. Och nära hälften av besökarna på Titanicutställningen hade aldrig hört talas om Open Art. Här måste vi bli bättre på att nå ut, avslutar Björn Fransson.

, ,