Ulrika Sandberg vald till nytt kommunalråd för (S)

ulrika-sandberg

I dag valde Socialdemokraterna i Örebro Ulrika Sandberg till kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor. Ulrika Sandberg kommer efterträda Björn Sundin som meddelade innan sommaren att han tänker avgå. Ulrika blev enhälligt vald under kvällens representantskapsmötet.

– Jag är tacksam och oerhört taggad. Örebro kommun har på bara några år gått från att vara lagom till en stad full av möjligheter. Vi bygger flest bostäder i landet, vi har ett rikt näringsliv och vi har gjort stora satsningar på skolan och välfärden. Trots det finns det örebroare som känner att de inte är en del av den positiva utvecklingen. Det vill jag ändra på. Jag är övertygad om att ju fler som deltar, desto bättre blir det för alla, då duger det inte att några lämnas utanför. Vi ska jobba ännu hårdare med örebroarna som medskapare i kommunens utveckling, säger Ulrika Sandberg.

– Jag känner mig väldigt ödmjuk inför möjligheten att vara en del av det fortsatta arbetet i Örebro kommun och är glad över att jag fått medlemmarnas stöd. När hela kommunen växer ger det oss kraft att stärka livskvaliteten för alla som bor här. Fler nya bostäder, service till örebroarna och fler jobb leder till att vi kan stärka välfärden ytterligare, säger Ulrika Sandberg.

– Ulrika Sandbergs uppdrag inom samhällsbyggnad kommer bland annat vara att utveckla en klimatsmart och socialt hållbar kommun. I en socialt hållbar kommun ska våra olika stadsdelar och landsbygder hänga ihop med det centrala och alla ska känna att de är en del av Örebros framåtanda. Jag har följt Ulrika Sandbergs arbete under många år och jag vet att hon skulle axla rollen som ansvarigt kommunalråd mycket väl, säger Kenneth Nilsson (S) kommunstyrelsens ordförande i Örebro kommun.

Ulrika Sandberg kommer tillträdda som kommunalråd den 18 september.

,