Återvinningsstationen på Krusbärsvägen försvinner – hänvisas till Mellringe

Återvinningsstationen på Krusbärsvägen i Örebro stängs den 20 september på markägarens begäran. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) hänvisar alla återvinnare av förpackningar och tidningar till Mellringe återvinningscentral eller till andra återvinningsstationer i kommunen.

– Vi arbetar ständigt för att öka möjligheterna till återvinning och därför är det såklart ogynnsamt när en återvinningsstation måste stängas, säger Ulla Krohn, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). – Vi hoppas att alla återvinnare fortsätter att källsortera och lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning på Mellringe återvinningscentral eller på någon av våra andra återvinningsstationer i kommunen.

På FTI:s hemsida kan man snabbt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig och se uppgifter om när den töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

Öppettiderna vid Mellringe återvinningscentral Returen är måndagar till torsdagar mellan klockan 10 och 19 samt fredagar till söndagar mellan klockan 9 och 16. Se även Örebros hemsida för mer information.

Återvinningsstationer är till för hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar.