Ny ambulansstation i Berglunda klar om tre år

ambulans

En ny ambulansstation vid Berglundaområdet i sydvästra Örebro ska stå färdig är 2020. Det är innebörden i det förslag som regionstyrelsen väntas besluta om vid sitt sammanträde den 14 september.

– Det här är ett viktigt beslut i vår strävan att erbjuda en jämlik vård i hela länet, säger Andreas Svahn (S) regionstyrelsens ordförande. En placering av en ny ambulansstation i Berglunda ger avsevärt minskade insatstider för ett stort antal så kallade prio 1-uppdrag i Lekebergs kommun och södra länsdelen.
– Den nya stationen gör det också möjligt att fler ambulanser kan larmas ut från ambulansstationen i Byrsta eller Berglunda istället för från Universitetssjukhuset Örebro vilket kan förkorta insatstiderna också generellt. Stationen ger också en större närhet till Europavägarna och kringleden runt Örebro.

Ambulansverksamhetens mål är att på uppdrag som klassas som prio 1 nå 90 procent av länets invånare inom 20 minuter. Prio 1 är uppdrag med högsta prioritet där patienten bedöms ha akuta livshotande symtom. Det målet kan inte uppnås i dag.

Behovet av en ny ambulansstation förstärks ytterligare av att Örebros befolkning ökar med cirka 2 000 personer om året samt att antalet ambulansuppdrag i länet totalt sett ökar. Placeringen av stationen vid Berglunda är strategiskt lämplig eftersom Örebro växer mycket söderut och det pågår en förändring av trafikmiljön i centrala Örebro.

Planering av den nya stationen pågår fortfarande, men bedömningen är att den bör kunna rymma tio garageplatser. Stationen rymmer då 2-3 utryckningsfordon samt reserv- och övningsbilar som inte längre kan vara kvar vid Universitetssjukhuset. Dessutom ska det finnas möjlighet till expansion. I förstudien gör också bedömningen att det är lämpligt att dimensionera stationen för intern utbildning, utbildning tillsammans med externa aktörer samt för katastrofövning.

Investeringen i anläggningen beräknas till 58 miljoner kronor. Ett markköp av Örebro kommun på 18 000 kvadratmeter väntas kosta nio miljoner kronor.