Fortsatt minskning av rökning och supande bland unga

Undersökningen Liv & hälsa ung 2017 visar att trenden är fortsatt nedåtgående när det gäller andelen rökare bland länets ungdomar. Av tjejerna och killarna i nian är det fyra respektive tre procent som röker dagligen. I årskurs 2 på gymnasiet är motsvarande siffror sju procent för tjejerna och sex procent för killarna. Även andelen ungdomar som snusar fortsätter att minska, och i årskurs 2 på gymnasiet snusar 13 procent av killarna dagligen, i förhållande till en procent av tjejerna.

Ytterligare en positiv trend är att allt fler ungdomar väljer att inte dricka alkohol. År 2005 var det 40 respektive 46 procent bland tjejerna och killarna i nian som inte druckit alkohol de senaste 12 månaderna. Detta kan jämföras med motsvarande andelar år 2017 som är 74 respektive 75 procent.

Undersökning Liv & hälsa ung 2017 har genomförts bland 7 600 skolelever.