100 000 extra till Föreningarnas hus

I dag beslutade kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt att öka stödet till Föreningarnas hus med 100 000 kronor. Det innebär att stödet för 2018 totalt uppgår till 2.4 miljoner kronor.

Föreningarnas hus drivs av Örebro föreningsråd som är en paraplyorganisation med cirka 180 medlemsföreningar. Mottot för verksamheten är att bygga broar mellan föreningar och enligt stadgarna ska de främja utvecklingen av det lokala föreningslivet i Örebro kommun, verka för att goda förutsättningar för föreningslivet skapas, väcka debatt samt påverka samhällsutvecklingen.

– Civilsamhället är en avgörande pusselbit i att bygga ett gott samhälle. I de gemenskaper som civilsamhället erbjuder växer vi som människor, vi möter nya världar och idéer. Det är därför mycket viktigt att vi fortsätter förbättra förutsättningarna på många olika sätt, bland annat att möjliggöra drift och utveckling av Föreningarnas hus, säger Lennart Bondeson (KD) kommunalråd med ansvar för civilsamhällesfrågor.

Föreningarnas hus är lokaliserat till Slottsgatan 13A och erbjuder en fysisk mötesplats om 2 400 kvm med föreningskontor, verksamhets- och aktivitetslokaler, studie- och mötesrum, konferensrum, café och kontorsservice med personal som möter, råder och hjälper. Den verksamhet som drivs i huset av Örebro Föreningsråd innebär aktiviteter som främjar föreningslivet i Örebro kommun genom att stötta, utbilda och inspirera föreningarnas funktionärer, ledare och medlemmar till att utveckla sina respektive verksamheter med avseende på innehåll, demokratiska former och medinflytande, tillgänglighet, mångfald och mänskliga rättigheter.

–  Vi värdesätter civilsamhällets insats i Örebro kommun. När vi bygger ut välfärden i en mycket hög takt är det viktigt att vi inte glömmer bort att stödja även andra delar som gör att samhället fungerar.  Örebro är och ska vara en kommun med ett levande civilsamhälle, säger Kenneth Nilsson (S) kommunstyrelsens ordförande.

– Vi vet att civilsamhället gör en viktig insats i det förebyggande arbetet. Barn och ungdomar som är föreningsaktiva känner sig i större utsträckning inkluderade i samhället. Både ur ett hälsofrämjande och ett brottsförebyggande perspektiv är det bra att stärka upp civilsamhället och föreningslivet, säger Per-åke Sörman (C) kommunalråd.