45 procent av de unga i Örebro börjar på högskoleutbildning

oru

De regionala skillnaderna är stora vad gäller när och om unga väljer att studera vidare efter gymnasiet. Under 2016 hade nästan 45 procent av 24-åringarna i Örebro påbörjat en högskoleutbildning. Det visar en sammanställning från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

UKÄ har analyserat i vilken utsträckning unga påbörjar en högskoleutbildning, vilka skillnader som finns mellan olika län och kommuner vid olika åldrar och skillnader mellan kvinnor och män. De åldrar som har följts upp är 19, 21 och 24 år.

– I kommuner där det bor många som har en högskoleutbildning är det betydligt vanligare att fortsätta studera efter gymnasieskolan. Det kan även finnas fler faktorer som påverkar, exempelvis om det finns en högskola eller ett universitet nära där man bor. Sen är det viktigt att komma ihåg att i kommuner där det inte bor så många kan det se ut som att svängningarna är väldigt stora när det i själva verket rör sig om ett mindre antal individer, säger Annika Pontén, chef för analysavdelningen vid UKÄ.

I Örebro kommun hade 44,9 procent av 24-åringarna påbörjat en högskoleutbildning. I hela Örebro län var andelen 37,7 procent och i landet som helhet 43,6 procent. De regionala skillnaderna är stora. I kommunen med högst andel, Danderyd, påbörjade 81,3 procent en högskoleutbildning, medan andelen var 16,0 procent i den kommun som hade lägst övergång.

foto: Örebro universitet