Örebro har en strategi mot alkohol, narkotika och dopning – “barnperspektivet avgörande”

På tisdagen antog kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt en strategi med fokus på förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Målet för Örebro kommun är att minska konsumtionen av alla droger och därmed också dess medicinska och sociala skadeverkningar. Ingen användning av droger bland barn och ungdomar under 18 år ska accepteras. För vuxna är målet att minska allt tobaksbruk och bruk av alkohol. För narkotika och dopning gäller nolltolerans och målet är ett narkotikafritt Örebro.

– Barnperspektivet är avgörande när vi arbetar med dessa frågor. Det är barnen som far allra mest illa och i strategin är därför stödet till barn särskilt prioriterat. Kommunens hållning för narkotika och dopning är nolltolerans och målet är ett narkotikafritt Örebro. Strategin kommer vara en viktig del i kommunens hälsofrämjande och förebyggande arbete, säger Lennart Bondeson (KD) kommunalråd och ordförande i Kommunstyrelsen utskott för näringsliv och tillväxt.