Taxeringsvärdet på småhus upp med 26 procent

pengar-riksbanken

Snart får ägare till 2,4 miljoner småhus ett förslag till nytt taxeringsvärde eller en deklaration inför småhustaxeringen 2018. Taxeringsvärdena beräknas öka med i genomsnitt 26 procent. Örebro ligger exakt på rikssnittet. Drygt 61 000 hushåll i Örebro berörs av det nya taxeringsvärdet.

E-tjänsten för fastighetsdeklaration öppnade i dag den 13 september. 

– Det är försäljningspriserna på fastighetsmarknaden åren 2014-2016 som avgör nivån på taxeringsvärdena. Prisutvecklingen har varit stark i hela landet under den här perioden, säger Jerker Wesslén, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Taxeringsvärdena beräknas öka med i genomsnitt 26 procent, men med stora variationer i landet. Mest ökar taxeringsvärdena i Stockholms län, med 38 procent. Den minsta ökningen finns i Blekinge län, med 11 procent.

Skatteverket ska fastställa genomsnittliga värdenivåer för småhus av olika ålder och standard efter de försäljningar som gjorts i närområdet under 2014-2016. En fastighets taxeringsvärde ska motsvara 75 procent av den genomsnittliga värdenivån för liknande fastigheter.

Den som har en digital brevlåda får brev om småhustaxeringen från Skatteverket där. I brevet finns en länk för att logga in i e-tjänsten där man kan se sitt förslag till nytt taxeringsvärde eller sin fastighetsdeklaration.

– De allra flesta får ett förslag till beslut om nytt taxeringsvärde. Om alla uppgifter stämmer behöver man inte göra något, och ger därmed sitt tysta godkännande, säger Jerker Wesslén, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

E-tjänsten för fastighetsdeklaration av småhus öppnar den 13 september. I år har det blivit ännu lättare att ändra eller komplettera uppgifter digitalt. I e-tjänsten kan man i de flesta fall också se sitt preliminära taxeringsvärde direkt. Pappersblanketterna skickas ut från den 26 september.
Sista dag att deklarera eller ändra i förslaget till nytt taxeringsvärde är den 1 november 2017.

foto: Riksbanken

,