Transportstyrelsen: Unga män blir ofta av med körkortet

Under 2016 återkallade Transportstyrelsen 31 527 körkort. I över 16 procent av fallen var körkortsinnehavaren en ung man mellan 18-24 år, trots att gruppen bara utgör 4,3 procent av alla körkortsinnehavare. Tydlig överrepresentation bland unga syns också i också i statistiken för singelolyckor på väg.

Under 2016 återkallades 6 192 körkort där innehavaren var en person i åldern 18-24 år. Av dessa var 5 095 män och 1097 kvinnor. Det finns i dag nästan 6,5 miljoner körkortsinnehavare i Sverige, varav cirka 516 000 körkortsinnehavare är i åldern 18-24 år.

Transportstyrelsens statistik visar att unga vuxna, i synnerhet unga män, är kraftigt överrepresenterade när det handlar om återkallelser av körkort. Det är i dag nästan fyra gånger så vanligt att en ung man mellan 18 och 24 får sitt körkort återkallat jämfört med genomsnittet i landet.