Anställda i Region Örebro får hyra cykel – dras på lönen

Bättre hälsa och mindre negativ påverkan på miljön. Det var två tungt vägande skäl till att regionstyrelsen i dag fattade beslut om att ge Region Örebro läns medarbetare möjlighet att hyra en förmånscykel.

Erbjudandet om förmånscykel ska förhoppningsvis leda till att fler medarbetare börjar cykla, och att de på så sätt får en hälsosammare livsstil.

– Erfarenheter från andra regioner och kommuner visar att fler har börjat cykla tack vare erbjudande om förmånscyklar. Jag hoppas och tror att vi ska få samma effekt med friskare medarbetare och en positiv inverkan på miljön som följd, säger Mats Gunnarsson (MP), regionråd.

,